เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
insert_drive_file หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เปิดเผยได้แค่ไหน
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file หน่วยงานของรัฐกับข้อมูลส่วนบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ต้องเก็บนานแค่ไหน
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ก็ไม่ได้ครอบครอง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มีเหตุผลไหม
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอถามได้ไหม
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ฐานข้อมูลคนพิการของเทศบาลตำบลบัวสว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ขอตรวจเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file อยากรู้ พนักงานเทศบาลมีรายได้เท่าไหร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ขอตรวจสอบแบบแปลนอาคารชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ข้อมูลการส่งผลงานทางวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คัดค้านการเปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2