เทศบาลตำบลบัวสว่าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บัวสว่าง
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านบัวทอง-บ้านดอนกอย) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวใหม่พัฒนา-บ้านบะหัวเมย) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ขออนุมัติเผยแพร่แผการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เงินนอกงบประมาณ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 (ผด5) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1