ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง เรื่อง แจ้งการรับชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

ชื่อไฟล์ : MAVw79HFri42750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้