[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
Social Network
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.117.38
  ออนไลน์
  4 ip
  วันนี้
  1818 ip
  เมื่อวาน
  7609 ip
  เดือนนี้
  21190 ip
  เดือนที่แล้ว
  25604 ip
  ปีนี้
  175760 ip
  ทั้งหมด
  2277687 ip    

  21 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  19 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  14 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุม
  การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  14 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
  8 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  23 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  22 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การบริหารงาน
  การดำเนินงานประจำปี
  20 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลบัวสว่าง
  มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
  19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  2 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
  ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
  1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564
  กิจกรรมการออกรับซื้อขยะรีไซเคิล
  31 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564
  โครงการลด คัดแยกขยะและจัดการขยะให้ถูกประเภท
  24 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แผนป้องกันการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
  23 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  23 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  22 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
  22 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
  12 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
  12 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ITA 2021
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2564

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
  << 1 2 3 4 5 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong