[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.45.196
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  497 ip
  เมื่อวาน
  491 ip
  เดือนนี้
  3663 ip
  เดือนที่แล้ว
  5833 ip
  ปีนี้
  43439 ip
  ทั้งหมด
  2018740 ip
  กองช่าง

  กองช่าง  รายชื่อกองช่าง

  1.นายอภิเชษฐ์ แก้วดี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

  2.นางฤทัยรัตน์ สอนวงค์ษา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  3.นายดำรงณ์ศักดิ์ สอนสมนึก  ตำแหน่ง นายช่างโยธา

  4.นายนาวิน ทิพย์ทอง  ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ

  5.นายทรายเทพ ศรีลาราช  ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ

  6.นายนริศร ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

  7.นายจตุพล โง่นทา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

  8.นายอมรศักดิ์ ชูพันธ์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

  9.นายสมเกียรติ ศรีสุทัศน์  ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ

  10.นายทวีวัฒน์ ขันมะจันทร์  ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ

  11.นายอรรถพล  ศรีสุทัศน์  ตำแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ำ


   
   


  เข้าชม : 1853  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong