[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/ คำขวัญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ อาณาเขตที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน ทต.บัวสว่าง
จุดเด่นของพื้นที่
โครงสร้างองค์กร
ความหมายตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลบัวสว่าง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ติดต่อเรา
นโยบายการบริหาร
โครงการ/กิจกรรม
E-Service
มาตรการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
- แผนยุทธศาสตร์
- แผนสามปี/แผนพัฒนาสี่ปี
- แผนดำเนินงาน
- แผนอัตรากำลังสามปี
- เทศบัญญัติ
- ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- รายงานการคลัง
- รายงานผลการดำเนินงาน
- สินค้าชุมชน
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง
- คำสั่งต่างๆ
- ประกาศต่างๆ
- คู่มือ
- มาตรฐานการให้บริการ
- เชิญร่วมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ*
แบบประเมินพนักงานเทศบาล
แบบประเมินพนักงานจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
กิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.45.196
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  552 ip
  เมื่อวาน
  491 ip
  เดือนนี้
  3718 ip
  เดือนที่แล้ว
  5833 ip
  ปีนี้
  43494 ip
  ทั้งหมด
  2018795 ip
  กองคลัง

  กองคลัง
  รายชื่อกองคลัง

  1.นางลักขณา พิลาโฮม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

  2.นางสาวอนุกูล สอนวงศา  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  3.นางสาวสัญธิญา ไชยบัตร  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

  4.นางสาวสลิตตา สอนวงษา  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

  5.นางสาวยุพยงค์ คำทะเนตร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  6.นางปนัดดา แสงวงศ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

  7.นางสาวชลันดา สิทธิยา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  8.นางศราวดี กลยณี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  9.นางจารุณี ศรีไทย  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  10.นางชูเทพ ทุมกิจจะ  ตำแหน่ง แม่บ้าน  เข้าชม : 2424  Search Googles ค้นหาในเว็บ

     © เทศบาลตำบลบัวสว่าง ตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
         โทรศัพท์/โทรสาร 0-4297-3016
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong